Hail Putor

Hail Putor

Motif Hail Putor menggambarkan mata kail yang berkaitan. Motif inimerupakan simbol dalam berinteraksi pada masyarakat dimana diupayakan selalu memupuk persahabatan antar sesama. Motif ini terdapat pada tiang basikah Rumah Bolon dan pada tiang losung.


Related Posts: